องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด "จากปัญหาน้ำท่วม"[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 304]
 
  ประชุมประจำเดือน กันยายน 2565[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 189]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เชิญชวนประชาชนร่วมเต้น แอโรบิค เพื่อสุขภาพ[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 195]
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลบางปลากด 2565[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 111]
 
  กิจกรรมชุมชนบางปลากดร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เชิงรุกในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 344]
 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมตัดหญ้า ดูแลต้นไม้[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 107]
 
  ประกาศผลคะแนน ITA 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 253]
 
  ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 74]
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น เนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 21 ปี[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 283]
 
  การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2"[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 304]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12