องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  "โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าตลาดคลองสิบห้า ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก "[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 270]
 
  งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับ ผอ.รพ.สต และพัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่5[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนตำบลบางปลากดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 176]
 
  วันต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถนนสวยงาม[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 80]
 
  การฝึกอบรมโครงการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสียในชุมชน[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 143]
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย อัคคีภัย และวาตภัย[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 191]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 128]
 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[วันที่ 2023-06-05][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 99]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 93]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12