องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 152]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 170]
 
  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 148]
 
  การสำรวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง และกลุ่มเสี่ยงคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชาสัมพันธ์เข้ารับวัคซีนโควิด 19[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 127]
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่สอบเคสและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 156]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 429]
 
  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 202]
 
   โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 246]
 
  เชิญชวน "ทำหมันหมาแมว"[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 192]
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลบางปลากด[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 217]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12