องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  โครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 88]
 
  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำฉีดทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและโดยรอบ[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 87]
 
  เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 122]
 
  การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 77]
 
  เคลียร์ต้นไม้ที่ล้มขวางถนนสายหมู่ที่ 7 เชื่อมคลอง 30[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังและดูแลสตรีตำบลบางปลากดให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 77]
 
  การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 132]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ...[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 201]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา บริเวณหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 1[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 69]
 
  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 70]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12