องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและเสริมสร้างวินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 194]
 
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปี พ.ศ.2564[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 211]
 
  การดำเนินการประชุมให้ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเรื่องวินัยและการรักษาวินัย[วันที่ 2021-01-05][ผู้อ่าน 218]
 
  โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"[วันที่ 2020-10-22][ผู้อ่าน 284]
 
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 257]
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 273]
 
  ทุนค่าครองชีพช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา[วันที่ 2020-07-20][ผู้อ่าน 282]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด รับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน[วันที่ 2019-10-11][ผู้อ่าน 271]
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ[วันที่ 2019-10-10][ผู้อ่าน 257]
 
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[วันที่ 2019-07-28][ผู้อ่าน 249]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12