องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด "มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 376]
 
  "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ในพื้นที่ ตำบลบางปลากด[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการสตรีบางปลากดห้างไกลมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการ อสม.แกนนำต้านภัยยาเสพติดด้วยกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดฯ[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรงติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในชุมชนบางปลากด[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรม "แอโรบิค" เพื่อสุขภาพ[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 271]
 
  ประชุม "โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33"[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 292]
 
  วัคซีนพิษสุขบ้าประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการหน้าขาว ฟันสวย ยิ้มใส ศพด.วัดประสิทธิเวช[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการหน้าขาว ฟันสวย ยิ้มใส ศพด.วัดสันติธรรมฯ[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 104]
 
  การเข้าร่วมรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 230]
 
  " มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยฯ"[วันที่ 2022-09-17][ผู้อ่าน 264]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12