องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย

การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดระยอง

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05