องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  Run For Life By Your Heart 2022[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 300]
 
  โครงการ Child Protection Safety ผู้พิทักษ์คุ้มครองเด็ก รุ่นที่ 1[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 336]
 
  ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 303]
 
  งานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว งานสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 265]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตแล...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 299]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 272]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 1145]
 
  ภาพการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 243]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ต.บึงศาล[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 388]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และ ชมรม To Be Number One บ้านบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 388]
 
  การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ประเภทจังหวัด[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 293]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12