องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด "จากปัญหาน้ำท่วม"


???? ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน

• ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลบางปลากด มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากดได้รับผลกระทบและประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะ หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1 บริเวณหมู่บ้านสวนแสนสุข

• จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23