องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชุม "โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33"


"โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33"

???? วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

- เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

????? กรมทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนระหว่างการก่อสร้าง "โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33"

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23