องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 187]
 
  ร่วมจัด ร่วมมอบ ถุงยังชีพ อำเภอองครักษ์[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 161]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 122]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 112]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 128]
 
  ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย)[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 113]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 102]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-14][ผู้อ่าน 80]
 
  ผลการประเมิน "ITA" ประจำปีพ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 141]
 
  กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [วันที่ 2023-07-31][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ์[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 4 โดยพัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 141]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12