องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่


"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"
และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่

สมัครเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด "เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย"

ติดยารักษาได้ | ใช้ชีวิตปกติ

  • ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
  • บำบัดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
  • ไม่เสียประวัติไม่ลงบันทึกอาชญากรรม
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติด"เป็นคนใหม่"

  • ให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเขา
  • พูดคุย ให้บ่อยขึ้น
  • อ้อยกอด สัมผัสทางกาย
  • เปิดใจคุย ไม่ควรตำหนิ
  • พาไปพบแพทย์ เพื่อรักษาให้ถูกวิธี

ทุกคนควร "เข้าใจ" และ "ให้โอกาส" ช่วยเหลือผู้พลาดยาเสพติด ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

สายด่วนบำบัดยาเสพติด โทร : 1165
สายด่วน ป.ป.ส. โทร : 1386
แหล่งที่มา : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

01. ทุนประกอบอาชีพ เรื่อง 04.00 คุณทำอะไร Youtube คลิก!

02. ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ Youtube คลิก!

03. เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย สมัครใจเข้ารับการบำบัด Youtube คลิก!

04. เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย Youtube คลิก!

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05