องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.

          คณะเจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

-พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.

           นายถวิล  บังเกิด รองนายกฯ และ นายประเสริฐ  พุฒซ้อน เลขานุการนายกฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

-พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05