องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 25/01/67


วันที่ 25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 273 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05