องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566


ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โดยมีการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท
          - เรือยาวประเภท 12 ฝีพาย
          - เรือยาวประเภท 7 ฝีพาย

เว็บตรง

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05