องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566


ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โดยมีการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท
          - เรือยาวประเภท 12 ฝีพาย
          - เรือยาวประเภท 7 ฝีพาย

เว็บตรง

2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08
2023-08-14