องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566


พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566

          วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. อำเภอองครักษ์จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์ โดย ท่านพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานในพิธี

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกิจกรรมโดยมี นายประเสริฐ พุฒซ้อน เลขานุการนายกฯ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วย นายกร หวังชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงกัน

บาคาร่า

2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08
2023-08-14