องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


เชิญชวน "ทำหมันหมาแมว"


เชิญชวน “ทำหมันหมาแมว”

โดยหน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ วัดอรุณฉายาราม

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05