องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่สอบเคสและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่สอบเคส และมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลากด 

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05