องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การสำรวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง และกลุ่มเสี่ยงคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566


รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05