องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เข้ารับวัคซีนโควิด 19


ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

พาลูกและบุตรหลานที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี

เข้ารับวัคซีนโควิด 19

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการป่วยหนัก

ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05