องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 38]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ช่วยคนไทยประหยัดพลังงาน[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 69]
 
  จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 80]
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่เก็บข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 82]
 
  อิยาบทของผู้สูงอายุที่ต้องระวัง[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 70]
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 128]
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2567[วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 77]
 
  ขอเชิญเข้าร่วมและรับชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 235]
 
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 29/01/67[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 240]
 
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 26/01/67[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 226]
 
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 25/01/67[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 229]
 
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 43]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14