องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
คณะผู้บริหาร

 
นายอธิภัทร ประกอบพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
081-938-6498
   
นายวรไชย มะลิทอง นายเชน ช่วยประดิษฐ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
090-963-0778
081-447-5273
 
นายประเสริฐ พุฒซ้อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
  089-603-9043