องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการประชุม สภาอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]71
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]56
3 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]93
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]81
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]83
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]87
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]85
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]119
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]153
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 28 ธ.ค. 2564 ]155
 
หน้า 1|2