องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2567 ]7
2 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]285
3 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]284
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]284
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]286
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 19 ก.พ. 2564 ]291
7 รายงานการประเมิณความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]285