องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนประชาชน สมัครเข้าร่วม อถล. [ 1 มี.ค. 2566 ]110
2 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]375
3 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [ 9 ม.ค. 2566 ]62
4 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]46
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 22 ธ.ค. 2565 ]51
6 การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ธ.ค. 2565 ]82
7 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]159
8 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]118
9 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]117
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 24 ก.ย. 2565 ]105
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10