องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]255
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]115
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]134
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]114
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]112
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]302
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]110
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) [ 4 ส.ค. 2564 ]111
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]221
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2562 ]211