องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้

    รายละเอียดข่าว

" No Gift Policy งดรับ งดให้ "

เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงทุกเทศกาลและในทุกโอกาส

         เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การในการหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

     เอกสารประกอบ : ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้
 
: ประกาศเจตนารมณ์ " NO GIFT NO POLICY งดให้ งดรับ "
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ