องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกอบด้วย
- หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
- หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
- ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
- สมุดเซ็นรับหนังสือ    เอกสารประกอบ : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ