องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ประกอบด้วย
         
1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

*เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ