องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566

1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร    เอกสารประกอบ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ