องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ประกอบด้วย
          
1. ประกาศใช้แผนฯ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
         2. โครงการหรือกิจกรรม
          3. งบประมาณที่ใช้
         4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ