องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ : แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ