องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต    เอกสารประกอบ : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ