องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    เอกสารประกอบ : มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ