องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน


คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ - บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

    รายละเอียดข่าว

คำสั่ง

มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม    เอกสารประกอบ : คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ - บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ