องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

กรอกข้อมูลส่วนตัวทุกหน้า แล้วแนบเอกสาร ส่ง อบต

**เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด**

1. สมุดแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู)

2. สูติบัตรเด็ก

3. ทะเบียนบ้านเด็ก

4. บัตรประชาชน พ่อ แม่

5. ทะเบียนบ้าน พ่อ แม่

6. บัญชีธนาคารชื่อแม่เด็ก เลือกมา 1 ธนาคาร ( กรุงไทย-ออมสิน-ธกส)

7. บัตรคนจน ของคนในครอบครัว (ถ้ามี)

8. หนังสือรับรองเงินเดือน ของคนในครอบครัว (กรณีทำงานบริษัทหรือโรงงาน ฯลฯ)

     เอกสารประกอบ : แบบคำขอขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ