องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

**เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ

2. ทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ

3. บัญชีธนาคาร (ใช้ได้ทุกธนาคาร ทุกสาขา)    เอกสารประกอบ : แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ