ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
06-08-2020
จำนวนคนดู : 7
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
06-08-2020
จำนวนคนดู : 12
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564)
04-08-2020
จำนวนคนดู : 15
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
04-08-2020
จำนวนคนดู : 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5,6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-08-2020
จำนวนคนดู : 17
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9