องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์


? เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด นำโดย นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

???? ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมกันยึดมั่นและถือปฏิบัติ

???? และเพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อประชาชน ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกด

???????????? เชิญชวนร่วมส่งความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ผ่านบัตรอวยพร และผ่านสื่อออนไลน์ ครับ/ค่ะ

2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05
2023-11-22